Výstavy

9. 6. 2015: Výstava makrofotografií (foto)

Výstava makrofotografií fauny a flóry Šumavy a Bavorského lesa byla umístěna ve volně přístupných prostorách školní jídelny. Tím bylo zajištěno, že kromě žáků školy a účastníků projektových aktivit, měla možnost výstavu navštívit i široká veřejnost.

 

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi (foto)

Výstava probíhala v nově vybudovaných prostorách ekologického centra. Byla zaměřena na praktickou realizaci ekologického vzdělávání. Součástí výstavy byly vzdělávací programy určené pro žáky základních škol zaměřené na experimenty s měřicími přístroji, zkoumání vzorků přírodnin pomocí mikroskopů a stereolup a způsoby ochrany přírody a životního prostředí. Žáci se seznámili s možnostmi zlepšení životního prostředí realizovanými vlastními silami (třídění odpadů, šetření energií apod.).

 

10. 10. – 9. 11. 2014: Výstava při příležitosti otevření CEV Volyně (foto)

Výstava byla umístěna ve vstupní chodbě Městského úřadu ve Volyni. Na několika panelech byly umístěny fotografie a informační materiály věnované přípravě a realizaci projektu s partnerskými školami, výstavbě a vybavení ekologického centra a jeho dosavadní činnosti.

 

12. 2013-14. 2. 2014: Výstava O vodě (foto)

V aule školy proběhla výstava zaměřená na vodstvo česko-bavorského pohraničí. Základní informace byly doplněny fotografiemi a makrofotografiemi s tématem vody, živočichů a rostlin žijících v biotopu vody a v jeho okolí.

 

15. 4. 2013 Výstava s ekologickou tématikou: „Co se nám líbí – nelíbí ve Volyni“

Výstava fotografií s ekologickou tématikou žáků naší školy a Základní školy ve Volyni byla umístěna od 15. 4. do 3. 5 2013 ve vstupní chodbě Městského úřadu ve Volyni. Po jejím ukončení byla výstava nainstalována v chodbě školy.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.