Archiv kategorie: Aktuality

6.6. Aktualizace projektových aktivit

Dne 6. června byla aktualizována rubrika projektových aktivit včetně fotogalerie (horní menu).

23. 4. 2015: Den Země

23. 4. 2015: Den Země (foto) Žáci školy pod vedením vyučujících přírodovědných předmětů připravili ke Dni Země aktivitu pro žáky všech volyňských škol, která se zabývala odpady a jejich dalším využitím. Pro menší žáky si připravili takové aktivity, aby formou her pochopili význam třídění odpadů a jejich ukládání do určených nádob. Starší žáci ve skupinách sbírali …

Pokračovat ve čtení »

21. 4. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430

21. 4. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430 (foto) Projektový den s žáky základní školy se věnoval fauně a flóře Šumavy a Bavorského lesa.

10. 4. 2015: Projektový den se ZŠ Čkyně

10. 4. 2015: Projektový den se ZŠ Čkyně (foto) Projektový den s žáky základní školy byl zaměřen na téma vody, koloběh vody v přírodě a její ochranu.

20. 3. 2015: Závěrečná konference

20. 3. 2015: Závěrečná konference (foto) Při příležitosti ukončení projektu byla uspořádána slavnostní závěrečná konference. Konference se zúčastnili ředitelé a zástupci partnerů projektu, ředitel Regierung von Niederbayern pan Roland Ilg, člen Rady Jihočeského kraje a starosty města Volyně pan Ing. Václav Valhoda, zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, České školní inspekce, ředitelé a koordinátoři environmentálního vzdělávání …

Pokračovat ve čtení »

18. 3. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau na Šumavě

18. 3. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau na Šumavě (foto) Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou z Passau, při které pracovaly společně skupiny žáků obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa na Šumavě. Žáci začali poznávání Šumavy v Železné Rudě. Následně se přesunuli …

Pokračovat ve čtení »

17. 3. 2015: Seminář: Šumava romantická a poetická

17. 3. 2015: Seminář: Šumava romantická a poetická (foto) V prostorách ekologického centra proběhl seminář zaměřený na Šumavu a Bavorský les. Fotograf Vladislav Hošek účastníky provedl projekcí snímků pořízených v obou národních parcích. Část fotografií byla pořízena ve veřejnosti nepřístupných částech prvních zón parků. První část semináře byla určena zejména žákům a pedagogickým pracovníkům školy. Následující …

Pokračovat ve čtení »

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese (foto) Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou ve Zwieselu, při které pracovaly společně skupiny žáků a pedagogů obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa v Bavorském …

Pokračovat ve čtení »

6. 2. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. ve Volyni

6. 2. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. ve Volyni (foto) Jednalo se o projektový den s partnerskou školou ze Zwieselu. V průběhu společných aktivit se pilotně zkoušely dosud připravené pracovní listy zaměřené na ekologickou zahradu a arboretum. Ověřovala se jejich využitelnost v odlišných vzdělávacích systémech obou zemí. Následně žáci navštívili pobytové …

Pokračovat ve čtení »

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi (foto) Výstava probíhala v nově vybudovaných prostorách ekologického centra. Byla zaměřena na praktickou realizaci ekologického vzdělávání. Součástí výstavy byly vzdělávací programy určené pro žáky základních škol zaměřené na experimenty s měřicími přístroji, zkoumání vzorků přírodnin pomocí mikroskopů a stereolup a způsoby ochrany přírody a životního prostředí. Žáci …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.