«

»

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese (foto)

Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou ve Zwieselu, při které pracovaly společně skupiny žáků a pedagogů obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa v Bavorském lese.
Při přejezdu Šumavy a Bavorského lesa byly na více místech měřeny fyzikální veličiny tak, aby mohlo dojít k jejich srovnání. Následně žáci pracovali ve dvou skupinách. První skupina se v přírodní lokalitě Bavorského lesa na stezce v korunách stromů v Neuschönau věnovala měření fyzikálních veličin pomocí systému Pasco a dále studovala vyšší vegetační patra lesa a pozorovala následky kůrovcové kalamity na hřebenech. Další činnost probíhala v prostorách informačního střediska a ve venkovních výbězích zvěře, kde žáci získávali informace o fauně a flóře Bavorského lesa a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa zvolenými bavorskou stranou. Druhá skupina prováděla měření ve Zwieselu. Dále navštívila zařízení, které se věnuje vzdělávání handicapovaných osob. Účastníci se seznámili s venkovním areálem zařízení a s možnostmi jeho využití.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.