«

»

23. 4. 2015: Den Země

23. 4. 2015: Den Země (foto)

Žáci školy pod vedením vyučujících přírodovědných předmětů připravili ke Dni Země aktivitu pro žáky všech volyňských škol, která se zabývala odpady a jejich dalším využitím. Pro menší žáky si připravili takové aktivity, aby formou her pochopili význam třídění odpadů a jejich ukládání do určených nádob. Starší žáci ve skupinách sbírali odpad ve vybraných částech Volyně. Následně si žáci mohli prohlédnout nově vybudovaný sběrný dvůr města Volyně.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.