«

»

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi (foto)

Výstava probíhala v nově vybudovaných prostorách ekologického centra. Byla zaměřena na praktickou realizaci ekologického vzdělávání. Součástí výstavy byly vzdělávací programy určené pro žáky základních škol zaměřené na experimenty s měřicími přístroji, zkoumání vzorků přírodnin pomocí mikroskopů a stereolup a způsoby ochrany přírody a životního prostředí. Žáci se seznámili s možnostmi zlepšení životního prostředí realizovanými vlastními silami (třídění odpadů, šetření energií apod.).

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.