6.6. Aktualizace projektových aktivit

Dne 6. června byla aktualizována rubrika projektových aktivit včetně fotogalerie (horní menu).

23. 4. 2015: Den Země

23. 4. 2015: Den Země (foto)

Žáci školy pod vedením vyučujících přírodovědných předmětů připravili ke Dni Země aktivitu pro žáky všech volyňských škol, která se zabývala odpady a jejich dalším využitím. Pro menší žáky si připravili takové aktivity, aby formou her pochopili význam třídění odpadů a jejich ukládání do určených nádob. Starší žáci ve skupinách sbírali odpad ve vybraných částech Volyně. Následně si žáci mohli prohlédnout nově vybudovaný sběrný dvůr města Volyně.

21. 4. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430

21. 4. 2015: Projektový den s MŠ, ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430 (foto)

Projektový den s žáky základní školy se věnoval fauně a flóře Šumavy a Bavorského lesa.

10. 4. 2015: Projektový den se ZŠ Čkyně

10. 4. 2015: Projektový den se ZŠ Čkyně (foto)

Projektový den s žáky základní školy byl zaměřen na téma vody, koloběh vody v přírodě a její ochranu.

20. 3. 2015: Závěrečná konference

20. 3. 2015: Závěrečná konference (foto)

Při příležitosti ukončení projektu byla uspořádána slavnostní závěrečná konference. Konference se zúčastnili ředitelé a zástupci partnerů projektu, ředitel Regierung von Niederbayern pan Roland Ilg, člen Rady Jihočeského kraje a starosty města Volyně pan Ing. Václav Valhoda, zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, České školní inspekce, ředitelé a koordinátoři environmentálního vzdělávání škol v Jihočeském kraji a další hosté.

V úvodu ředitelé partnerů projektu zhodnotili přínos projektu. Následovaly odborné referáty žáků školy a prezentace fotografií Šumavy a Bavorského lesa pana Vladislava Hoška. V další části se účastníci konference seznámili s využitím moderní techniky v ekologickém centru a s výstavou makrofotografií vytvořených žáky školy.

V průběhu diskuze si partneři projektu a účastníci konference vyměnili zkušenosti v ekologickém vzdělávání a s přeshraniční spoluprací.

18. 3. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau na Šumavě

18. 3. 2015: Projektový den se Staatliche Berufsschule 2 Passau na Šumavě (foto)

Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou z Passau, při které pracovaly společně skupiny žáků obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa na Šumavě.

Žáci začali poznávání Šumavy v Železné Rudě. Následně se přesunuli na Lipensko. Měřili fyzikální veličiny s měřícím systémem Pasco na stezce v korunách stromů v Lipně. Studovali vyšší vegetační patra lesa a věnovali se třídění a zpracování odpadů

17. 3. 2015: Seminář: Šumava romantická a poetická

17. 3. 2015: Seminář: Šumava romantická a poetická (foto)

V prostorách ekologického centra proběhl seminář zaměřený na Šumavu a Bavorský les. Fotograf Vladislav Hošek účastníky provedl projekcí snímků pořízených v obou národních parcích. Část fotografií byla pořízena ve veřejnosti nepřístupných částech prvních zón parků.

První část semináře byla určena zejména žákům a pedagogickým pracovníkům školy. Následující část byla určena pro širokou veřejnost.

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese

4. 3. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. v Bavorském lese (foto)

Jednalo se o společnou aktivitu s partnerskou školou ve Zwieselu, při které pracovaly společně skupiny žáků a pedagogů obou škol. Projektové týmy připravily při svém setkání aktivity na téma les a vyšší patra lesa v Bavorském lese.
Při přejezdu Šumavy a Bavorského lesa byly na více místech měřeny fyzikální veličiny tak, aby mohlo dojít k jejich srovnání. Následně žáci pracovali ve dvou skupinách. První skupina se v přírodní lokalitě Bavorského lesa na stezce v korunách stromů v Neuschönau věnovala měření fyzikálních veličin pomocí systému Pasco a dále studovala vyšší vegetační patra lesa a pozorovala následky kůrovcové kalamity na hřebenech. Další činnost probíhala v prostorách informačního střediska a ve venkovních výbězích zvěře, kde žáci získávali informace o fauně a flóře Bavorského lesa a seznamovali se s možnostmi ochrany lesa zvolenými bavorskou stranou. Druhá skupina prováděla měření ve Zwieselu. Dále navštívila zařízení, které se věnuje vzdělávání handicapovaných osob. Účastníci se seznámili s venkovním areálem zařízení a s možnostmi jeho využití.

6. 2. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. ve Volyni

6. 2. 2015: Projektový den s Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel e. V. ve Volyni (foto)

Jednalo se o projektový den s partnerskou školou ze Zwieselu. V průběhu společných aktivit se pilotně zkoušely dosud připravené pracovní listy zaměřené na ekologickou zahradu a arboretum. Ověřovala se jejich využitelnost v odlišných vzdělávacích systémech obou zemí.

Následně žáci navštívili pobytové zařízení určené pro osoby se zdravotními omezeními.  Seznámili se se systémem jejich vzdělávání a s venkovními areály zaměřenými na pěstování rostlin a chov drobného zvířectva.

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi

2. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Výstava Ekologie v praxi (foto)

Výstava probíhala v nově vybudovaných prostorách ekologického centra. Byla zaměřena na praktickou realizaci ekologického vzdělávání. Součástí výstavy byly vzdělávací programy určené pro žáky základních škol zaměřené na experimenty s měřicími přístroji, zkoumání vzorků přírodnin pomocí mikroskopů a stereolup a způsoby ochrany přírody a životního prostředí. Žáci se seznámili s možnostmi zlepšení životního prostředí realizovanými vlastními silami (třídění odpadů, šetření energií apod.).

Starší příspěvky «

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.